Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

hyouuka
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
hyouuka
5131 935b
Reposted fromkarahippie karahippie
hyouuka
9629 d6f1 500
Reposted fromtelewizja telewizja viatwice twice
hyouuka
7315 647a 500
Reposted fromaaabeecee aaabeecee
hyouuka

Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski

May 05 2015

hyouuka
0123 011b 500
hyouuka
8700 203a
hyouuka
1808 b540

May 04 2015

hyouuka
hyouuka
2024 9fba
Reposted byik ik
hyouuka

chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach

chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz

i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę

do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki

- Kaja Kowalewska / Istnieją pustki

hyouuka
4145 4a8a 500
Reposted bypudddingVarjoaValkyrie
hyouuka
4235 6441 500
Reposted byAnna-Hexe Anna-Hexe
hyouuka
2689 7b94
hyouuka
2472 e9f0
Przyg­nieciona różami
o żelaz­nych kolcach
Two­jej zdrady...

May 03 2015

hyouuka
2357 d823
hyouuka
9724 cd45
Reposted bymojfarfocel mojfarfocel
2708 d020 500
Reposted fromwestwood westwood viapunkahontaz punkahontaz
hyouuka
4391 6c3e
Reposted byallyouneedissoupbezemnieomnieAmericanloverhimerramagolek22enterthevoidonebreathappreciatesomethingfromheartumie-rankoflyingheartepicczamknioczyczterywiekipozniejfinatkapaulalamarthaskaqueridamagiciansassistantpomaranczowyzeszytNoemiJustineniespokojna-duszaparadoksycorazmniejmore-than-a-memoryJoCh
hyouuka
3744 f224
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl